Hastane Kalite Politikası, Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
11 Mart 2020

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun, hasta ve çalışan memnuniyetini temel ilke edinerek hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan etkin, güvenilir, ulaşılabilir, ileri teknolojiyi kullanarak daha kaliteli hizmet sunan örnek bir sağlık kurumu olmak ve bunu sürekli kılmaktır.


MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetini etik ilkeler çerçevesinde, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, tedavi edici uygulamalar yanında, önleyici sağlık çalışmalarını da kapsayan yüksek kalitede nitelikli sağlık hizmetini bütüncül kalite anlayışıyla ekip ruhu içinde topluma sunmaktır.


POLİTİKAMIZ

Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Hastane Kalite Standartları şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak, bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.               


DEĞERLERİMİZ

  • Hasta/ Hasta yakını ve çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
  • Hastalar arasında din, dil, ırk farkı gözetmeden, çevreye, yasalara ve geleneklere saygılı olmak
  • Güvenilir, adil ve hakkaniyetli hizmet sunmak,
  • Mahremiyet ve gizliliği korumak,
  • Kalite standartlarına uygun hizmet anlayışıyla örnek ve öncü uygulamalar yapmak,
  • Tıbbi etik ilkelerine ödün vermeyen ve tüm kaynakları etkin kullanan,
  • Ekip çalışması bilincine sahip olmak