Kurumsal Amaç Hedefler
03 Ağustos 2023


DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇ-HEDEF VE PLANI (2023 YILI)

DÖK.NO:KKU.YD.110

YAY.TAR:07.02.2020

REV.NO:03

REV.TAR:01.03.2023

SAYFA:4

 


KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

KURUMSAL EYLEM PLANI

 

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

 

 

Kurumsal Hedef

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 

 

Kurumsal Eylem Planı

*Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların ana hizmet binasına kolay ulaşımlarının sağlanması için tekerlekli sandalye hizmetinin devamlılığının sağlanması

*Hizmet mekanlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre düzeninin sürekliliğinin sağlanması

* Hastanemiz hastalarına karşı güleryüzlü ve açıklayıcı davranılmasının devamlılığının sağlanması

* Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması.

 

 

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek

 

 

Kurumsal Hedef

*Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

*Hasta haklarının korunmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı

 

*Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

*Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

*Yemek hizmetlerinin kişilerin hastalıklarına ve ihtiyaçlarına göre planlamasının devamlılığının sağlanması

*Temizlik hizmetlerinin, standartlar doğrultusunda verilmesinin sürekliliğinin sağlanması

*Hasta güvenliği konusunda hazırlanan tüm prosedür ve talimatların uygulanmasının sürekliliğinin sağlanması, yatan her hastaya risk değerlendirmesi yapılmasının ve önlemlerin alınmasının sürekliliğinin sağlanması.

*Hastaların hakları konusunda bilgilendirilmesinin ve tüm süreçlerde hasta haklarının korunmasının devamlılığının sağlanması.

 

 

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef

*Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

*Çalışan memnuniyet oranını % 70nin üzerinde tutmak

Kurumsal Eylem Planı

*Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

*Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

*Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulmasının sağlanması

*25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

*Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

*Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

*Çalışanlarıninternet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

*Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

 

Kurumsal Amaç 4

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

Kurumsal Hedef

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak

Kurumsal Eylem Planı

*Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak

 

 

Kurumsal Amaç 5

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Kurumsal Hedef

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal Eylem Planı

*Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

*Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.

*Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiklerinin giderilmesi

Kurumsal Amaç 6

Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak

Kurumsal Hedef

* Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak

*Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek

* Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak

*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak

* Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak

* Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak

*Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Kurumsal Eylem Planı

*Klinik göstergeler,

*Faaliyet göstergeleri,

*Hasta memnuniyet anketleri,

* Çalışan memnuniyet anketleri,

*Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.

 

Kurumsal Amaç 7

 

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

Kurumsal Hedef

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

Kurumsal Eylem Planı

*Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

*Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

*Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

*Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi

Kurumsal Amaç 8

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

Kurumsal Hedef

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Kurumsal Eylem Planı 8

*Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin devamlılığının sağlanması