Kurumsal Amaç Hedefler
23 Mart 2022

 


KURUMSAL AMAÇ-HEDEFLER VE PLANI-2022

DÖK.NO:KU.YD.110

YAY.TAR:07.02.2020

REV.NO:2

REV.TAR:02.02.2022

SAYFA:3

 

BÖLÜMLER

AMAÇ

HEDEF

EYLEM PLANI

FAALİYET SORUMLUSU

KURUMSAL HİZMETLER

 

 

KURUMSAL YAPI

 

Sağlık Bakanlığı Verimlilik değerlendirmesinde başarı grubu B Kategorisini korumak

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisi Verimlilik Değerlendirme Karnesi

-Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda hareket etmek .

 

Hastane Yöneticisi/Başhekim

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

DÖF takiplerinin %90 oranında sonuçlandırmak

DÖF faaliyet tablosunun oluşturulması ve düzenli olarak takip edilmesi

DÖF faaliyetlerinin üst yönetimle birlikte düzeltme çalışmalarını yapmak .

 

 

Kalite Yönetim Birimi

Hizmet Kalite Standartları Kalite-performans puanlarını %90 in üstündetutmak.

S.B.HKS değerlendirmesi veya Özdeğerlendirmeninyapılması

Kurum içi personellerine SKS 6 hakkında farkındalık yaratmak . Standartların gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Mavi kod ekibinin hastaya ulaşma süresinin 3 dak.ve altınaçekmek

Eksiksiz doldurulan mavi kod olay formu oranını %100 olmasını sağlamak.

Eksiksiz doldurulan beyaz kod olay formu oranını %100 olmasını sağlamak

 

-SKS 6 ya göre belirlenen mavi koda ulaşma süresinin 3 dk. Ve altında tutulması

-Doldurulan renkli kod bildirim formlarının kontrolünü yapmak

-Mavi kod eğitimi vermek .

-beyaz kod eğitimi vermek

-Personellere iletişim hakkında eğitim vermek .

 

Hastane Yöneticisi

Kalite Yönetim Birimi

EĞİTİM YÖNETİMİ

Personellerin eğitime katılım oranının belirlenen hedefin % 95 in üstünde olmasını sağlamak

Eğitim duyurularının etkin olarak yapılması, ilgili birimlerin eğitime katılımlarının sağlanması

Tüm personelin internet/intranet/mobil/konferans eğitimlerine katılımın sağlanması ve bilinçlendirilmesi

 

Eğitim Birimi

SOSYAL SORUMLULUK

Hastane sağlığı teşfik edici ve geliştirici faaliyetler kapsamında en az 2 program uygulamak

 

Hastane sağlığı teşfik edici ve geliştirici faaliyet (özel gün ve haftalarda stand açılması, sosyal medyanın aktif olarak kullanılması

Belirli gün ve haftalarda standaçmak , duyuru yapmak , sosyal medyada bilgilendirme paylaşımları yapmak

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Eğitim Hemşiresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK YÖNETİMİ

 

Hastanenin her birimi için risk analiz planı oluşturulmak.

HAP masa başı ve uygulamalı tatbikatını yapmak.

 

Risk analiz kontrollerini yapmak

 

Risk analiz planlarının hazırlamak.

Raporlar resimler ve videoların kayıt altına alınıp personelin bilgilendirilmesi.

 

İş sağlığı ve güvenliğiuzmanı

İş sağlığı ve güvenliğiUzmanı

 

 

 

 

 

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 

 

 

HASTA DENEYİMİ

 

Hasta memnuniyetini %98 ınüstündetutmak.

Hasta memnuniyet anketlerini analiz etmek ve hastaneye başvuran tüm hastaların en iyi şekilde ayrılmalarını sağlamak .

Düzenli olarak memnuniyet anketleri yapmak anket sonucunda çıkan dilek öneri şikayet ve memnuniyet önerilerini ilgili komitelerde görüşülmesini sağlamak.

 

Kalite Yönetim Birimi

Hastane Yönetimi

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA

YAŞAMI

 

Çalışan memnuniyetini %80 nınüstündetutmak

Çalışanların moral ve motivasyon motivasyonunu yüksek tutmak

Üst yönetimin çalışanlara gereken değeri vermesini sağlamak

 

Çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi

 

Kalite Yönetim Birimi

Hastane Yönetimi

 

Sağlık personeli taramalarını%90 üzerindetutmak

Çalışan sağlık taramalarının gerçekleşme oranı indikatörünün takibinin yapılması.

Tüm çalışanlara sağlık taramaları hakkında bilgilendirme yapılması ve tüm çalışanların sağlık taramalarının tamamlanmasını sağlamak .

Çalışan güvenliği birimi

İSG Hekimi

Eğitim birimi

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

İLAÇ YÖNETİMİ

 

İlaç hatalarının %1in altındatutmak.

Güvenlik raporlama sistemi

İlaç hatalarının gerçekleşme sayısının indikatörünün takip edilmesi

İlaç uygulamaları ile ilgili eğitim verilmesi ve denetimlerin yapılması

Hasta güvenliği komitesi

Eczane kalite bölüm sorumlusu Eczacı

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Hastane enfeksiyon oranını %2 nin altında tutmak.

 

 

Enfeksiyon Kontrolü Bölüm Sorumlusu

E l hijyeni 5N Kuralına göreuygulanmasınıve el hijyenieğitimekatılımoranını %90 üzerindetutmak

El hijyeni uyumu veri toplama formlarının takibinin yapılması

Tüm çalışanların el hijyeni konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak

 

Kesici delici alet yaralanmalarını %2 ve altında tutmak

Kesici delici alet yaralanmaları veri toplama formlarının takibinin yapılması

Tüm çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi

Enfeksiyon Kontrolü Bölüm Sorumlusu

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Çalışan personellerin radyasyon korunmalarını en üstseviyedetutmak.

Radyasyon güvenliği kuralına uyulmasını sağlamak

Dozimetre takip formlarının takibinin yapılması

Radyoloji birimi sorumlusu

 

ACİL SERVİS

Acil Servise Tekrar Başvuru Oranını% 5 nin altında tutmak

Başka Merkeze Sevk oranını %0,5 in altında tutmak

Acil Servis Hasta Memnuniyet oranını %97 ninüstündetutmak

Hastanemize başvuran hastaların başka bir merkeze / hastaneye ihtiyaç duymadan hastanemizde etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak

Hbys

Hasta memnuniyet anketlerinin her ay uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Acil Servis Sorumlu Hemşire

Acil Servis Sorumlu Hemşire

Kalite Yönetim Birimi

 

AMELİYATHANE

Ameliyat Masası Kullanım Oranını %100 de tutmak

 

 

Ameliyat Masası Başına düşengünlükAmeliyatMasasıoranı(A,B,C,D.E)>10

 

Cerrahi Güvenlik kontrol formunun % 96 oranında eksiksiz uygulanmasını sağlamak

 

Ameliyat masası kullanım oranı veri toplama formunun takibinin yapılması

Ameliyat masası kullanım oranı veri toplama formunun takibinin yapılması

Cerrahi güvenlik kontrol formu kullanım oranı veri toplama formunun takibinin yapılması

Hastanemizde cerrahi operasyon geçiren tüm hastalarımızın etkin bir şekilde sağlık hizmeti almasını sağlamak .

 

Ameliyathane Sorumlu Hekim

 

 

Anestezi Sorumlu Hekim

 

 

Anestezi bölüm kalite sorumlusu

 

TESİS YÖNETİMİ

Teknik birime gelen iş taleplerinin aylık ortalama %95 ve üstündeorandasonlandırması

 

 

Teknik Servis kayıtlarının takibinn yapılması

 

Teknik birime gelen iş ve işlemlerin işleyişi aksatmayacak şekilde yapılmasını sağlamak

Tesis Güvenlik Bölümü Kalite bölüm Sorumlusu

 

OTELCİLİK HİZMETLERİ

Hizmet Kalite Standartları Mutfak puanlarını %85 in üzerindetutmak

S.B.HKS değerlendirmesi veya özdeğerlendirmevedüzenliaralıklarladenetimyapılması.

SKS 6 standartlarına göre belirli aralıklarla bina turu ve öz denetimlerin yapılarak hizmet puanlarını üst seviyelerde tutmak.

—Mutfak Hizmetleri BölümSorumlusuDiyetisyen

—Mutfak Hizmetleri Sorumlu MüdürYardımcısı

 

BİLGİ YÖNETİMİ

Teknik birimin hastane bilgi yönetim sistemi(hbys) arızalarına ortalama müdahalesüresini 10 dk nınaltındatutmak.

Teknik birimin hastane bilgi yönetim sistemi(hbys) arızalarına ortalama müdahalesüresi very toplamaformununtakibininyapılması

HBYS bilgi sisteminin kontrollerini sağlamak , iş aksaklıklarının olmasını engellemek .

Otomasyon birim kalite sorumlusu