Evde Sağlık Hizmetleri
13 Mart 2020

1- Evde sağlık hizmeti nedir?

Evde sağlık hizmeti, sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin evinde; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, hasta ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesidir.

2- Ne zaman uygulanmaya başlandı?

Dönemin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koç 2010 yılının Eylül ayında evde sağlık hizmeti için '444 Evde' hattınının hastaların kullanımına sokulduğunu açıkladı. 

3-Nasıl başvurulur?

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar 444 38 33 numaralı telefonu arayarak yaşadığı şehrin koordinasyon merkezlerine ulaşabiliyor veya hastanelerin evde sağlık hizmeti birimlerine telefonla sözlü olarak veya dilekçe ile yazılı olarak müracaat edebiliyorlar. 

Müracaatı hastanın kendisi ya da hasta yakını yapabiliyor.

3.jpg
4.jpg
4- Kimler faydalanabilir?

* Evde sağlık hizmeti evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz yaşlı, özürlü, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,

* KOAH vb. solunum sistemi hastalarına,

* Evde bakım gerektiren onkoloji hastalarına,

* İleri derecedeki kas hastalarına,

* Nörolojik hastalıkları olan bireylere,

* Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalara,

* Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
6.jpg

5- Evde sağlık hizmeti hangi hizmetleri kapsar?

 • Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması,
 • Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi,
 • Hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi,
 • Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,
 • Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.:

  * Muayene ve hastalığa uzman hekim tarafından tanı konması,

  * Hemşirelik hizmetleri (yara bakımı, sonda takılması ve bakımı, vb.),

  * Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması, süresi dolan raporların yenilenmesi,

  * Sağlık kurulu raporuyla alınması gereken ilaçların yazılması,

  * Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve ev ortamında doğru ve uygun kullanılması konusunda eğitim verilmesi,

  * Laboratuvar hizmetleri,

  6-Yatalak hastalar, raporlu/raporsuz ilaçlarını hastaneye gitmeden yazdırabilir mi?

  Evde bakıma muhtaç hastalar ilaçlarını evde sağlık hizmeti başvurusu yaparak yazdırabilirler.

  7- Evde sağlık hizmetini çağırmak yerine 112 acil servisi çağırmak daha işlevsel midir?

  112 acil servis sadece acil hayati tehlikesi olan hastalar için kullanılıyor. Evde sağlık hizmeti ise kronik ama acil durumu olmayan, sadece sağlık kuruluşuna gidemeyen hastalar için.

  Gerekli durumlarda evde sağlık hizmeti personeli, hastayı ambulansla en uygun sağlık kuruluşuna naklini yapmak için öncelik kullanabilir. HASTA  EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAYITLI HASTASI OLSUN VEYA OLMASIN ACİL DURUMLARDA KESİNLİKLE 112 ARANMALIDIR

  8- Başvuru sonrası doktor ne zaman hastaya ulaşıyor?

  Hastanenin evde sağlık hizmeti birime ayırdığı personel sayısı, araç gereç sayısı ve başvuran hasta sayısına göre değişiklik gösteriyor. Hastaya ulaşım aciliyete göre birkaç saatle birkaç gün arasında değişiklik gösterebiliyor.

  Hizmet ne zaman sona erer?

 • Hastanın Evde Sağlık Hizmetlerine ihtiyacının kalmaması,
 • Hastanın şifa bulması,
 • Hastanın vefat etmesi,
 • Hasta veya yakınının hizmeti yapacak duruma gelmesi,
 • Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygunsuzluk raporu verilmesi,
 • Hasta veya yakınının hizmete uyumsuzluk göstermesi,
 • Yapılan hizmetten hastanın fayda sağlanmadığının tespit edilmesi,
 • Bu hizmetin başka bir yerden alındığının tespit edilmesi

halinde hizmet sonlandırılmaktadır.


1.jpg
2.jpg
5.jpg